tirsdag den 1. november 2011

De bredeste skuldre skal bære !!!

Jeg er som udgangspunkt positivt stemt overfor forandring, og er heller ikke blind overfor synet på at nogle skal betale mere for at hæve standarden for de der har mindre.
Jeg er derfor heller ikke konsekvent uenig i at ældre med en god bankbog selv kan betale for at få gjort rent når de ikke mere selv kan- som en slags brugerbetaling.
Der hvor kæden hopper af, er at man i samme åndedrag melder ud at man har tænkt sig at give "samfunds"check til alle børn- eller deres forældre. For mig at se er børn en gave, hvilket betyder at man må tilsidesætte nogle andre behov. At vi vælger at give et tilskud til familier med børn kan være rigtig smart, for børn skal have det godt og bør ikke som udgangspunkt være udsat set i forhold til andre børns muligheder. Men, for det første synes jeg at familier skal lade være at producere flere børn end de har råd til at forsørge- altså, det gir ikke mening for mig hvis man sætter så mange børn i verden at man er afhængig af en offentlig ydelse for at brødføde dem. Og ikke mindst, så undrer det mig at disse børne"check" ikke er indkomstbestemt, hvorfor er det at vi ikke skal søge disse tilskud, og blive vurderet individuelt, lige som vi bliver mange andre steder?

Forandring er godt, hvis ikke blot det er for forandringens skyld...

Ingen kommentarer:

Send en kommentar